Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €80.63 €241.90 31.94% 37.01%
4 месеца €61.25 €245.00 31.84% 37.01%
6 месеца €41.89 €251.34 31.81% 37.01%
9 месеца €29.02 €261.19 31.93% 37.01%
12 месеца €22.60 €271.17 31.92% 37.01%
15 месеца €18.75 €281.23 31.81% 37.01%
18 месеца €16.22 €291.97 31.96% 37.01%
24 месеца €13.05 €313.32 31.84% 37.01%
30 месеца €11.21 €336.33 31.98% 37.01%
36 месеца €9.98 €359.33 31.86% 37.01%
42 месеца €9.14 €383.85 31.9% 37.01%
48 месеца €8.52 €409.19 31.92% 37.01%