Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €71.65 €214.97 31.94% 37.01%
4 месеца €54.43 €217.72 31.84% 37.01%
6 месеца €37.22 €223.35 31.81% 37.01%
9 месеца €25.79 €232.10 31.93% 37.01%
12 месеца €20.08 €240.98 31.92% 37.01%
15 месеца €16.66 €249.91 31.81% 37.01%
18 месеца €14.41 €259.46 31.96% 37.01%
24 месеца €11.60 €278.43 31.84% 37.01%
30 месеца €9.96 €298.88 31.98% 37.01%
36 месеца €8.87 €319.31 31.86% 37.01%
42 месеца €8.12 €341.10 31.9% 37.01%
48 месеца €7.58 €363.63 31.92% 37.01%