Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €68.24 €204.73 31.94% 37.01%
4 месеца €51.84 €207.35 31.84% 37.01%
6 месеца €35.45 €212.71 31.81% 37.01%
9 месеца €24.56 €221.05 31.93% 37.01%
12 месеца €19.12 €229.50 31.92% 37.01%
15 месеца €15.87 €238.01 31.81% 37.01%
18 месеца €13.73 €247.10 31.96% 37.01%
24 месеца €11.05 €265.17 31.84% 37.01%
30 месеца €9.49 €284.64 31.98% 37.01%
36 месеца €8.45 €304.11 31.86% 37.01%
42 месеца €7.74 €324.86 31.9% 37.01%
48 месеца €7.21 €346.31 31.92% 37.01%