Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €61.06 €183.18 31.94% 37.01%
4 месеца €46.38 €185.53 31.84% 37.01%
6 месеца €31.72 €190.32 31.81% 37.01%
9 месеца €21.98 €197.78 31.93% 37.01%
12 месеца €17.11 €205.34 31.92% 37.01%
15 месеца €14.20 €212.96 31.81% 37.01%
18 месеца €12.28 €221.09 31.96% 37.01%
24 месеца €9.88 €237.26 31.84% 37.01%
30 месеца €8.49 €254.68 31.98% 37.01%
36 месеца €7.56 €272.10 31.86% 37.01%
42 месеца €6.92 €290.66 31.9% 37.01%
48 месеца €6.46 €309.86 31.92% 37.01%