Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €59.48 €178.44 31.94% 37.01%
4 месеца €45.18 €180.72 31.84% 37.01%
6 месеца €30.90 €185.40 31.81% 37.01%
9 месеца €21.41 €192.66 31.93% 37.01%
12 месеца €16.67 €200.03 31.92% 37.01%
15 месеца €13.83 €207.44 31.81% 37.01%
18 месеца €11.96 €215.37 31.96% 37.01%
24 месеца €9.63 €231.12 31.84% 37.01%
30 месеца €8.27 €248.09 31.98% 37.01%
36 месеца €7.36 €265.05 31.86% 37.01%
42 месеца €6.74 €283.14 31.9% 37.01%
48 месеца €6.29 €301.84 31.92% 37.01%