Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €536.96 €1,610.88 31.94% 37.01%
4 месеца €407.88 €1,631.52 31.84% 37.01%
6 месеца €278.96 €1,673.71 31.81% 37.01%
9 месеца €193.26 €1,739.30 31.93% 37.01%
12 месеца €150.49 €1,805.80 31.92% 37.01%
15 месеца €124.85 €1,872.76 31.81% 37.01%
18 месеца €108.02 €1,944.31 31.96% 37.01%
24 месеца €86.94 €2,086.49 31.84% 37.01%
30 месеца €74.65 €2,239.67 31.98% 37.01%
36 месеца €66.47 €2,392.86 31.86% 37.01%
42 месеца €60.86 €2,556.13 31.9% 37.01%
48 месеца €56.77 €2,724.91 31.92% 37.01%