Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €529.78 €1,589.34 31.94% 37.01%
4 месеца €402.42 €1,609.70 31.84% 37.01%
6 месеца €275.22 €1,651.33 31.81% 37.01%
9 месеца €190.67 €1,716.04 31.93% 37.01%
12 месеца €148.47 €1,781.65 31.92% 37.01%
15 месеца €123.18 €1,847.71 31.81% 37.01%
18 месеца €106.57 €1,918.30 31.96% 37.01%
24 месеца €85.78 €2,058.58 31.84% 37.01%
30 месеца €73.66 €2,209.71 31.98% 37.01%
36 месеца €65.58 €2,360.85 31.86% 37.01%
42 месеца €60.05 €2,521.94 31.9% 37.01%
48 месеца €56.01 €2,688.46 31.92% 37.01%