Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €52.08 €156.24 31.94% 37.01%
4 месеца €39.56 €158.24 31.84% 37.01%
6 месеца €27.06 €162.33 31.81% 37.01%
9 месеца €18.74 €168.69 31.93% 37.01%
12 месеца €14.60 €175.15 31.92% 37.01%
15 месеца €12.11 €181.64 31.81% 37.01%
18 месеца €10.48 €188.58 31.96% 37.01%
24 месеца €8.43 €202.37 31.84% 37.01%
30 месеца €7.24 €217.23 31.98% 37.01%
36 месеца €6.45 €232.08 31.86% 37.01%
42 месеца €5.90 €247.92 31.9% 37.01%
48 месеца €5.51 €264.29 31.92% 37.01%