Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €51.72 €155.16 31.94% 37.01%
4 месеца €39.29 €157.15 31.84% 37.01%
6 месеца €26.87 €161.21 31.81% 37.01%
9 месеца €18.62 €167.53 31.93% 37.01%
12 месеца €14.50 €173.94 31.92% 37.01%
15 месеца €12.03 €180.39 31.81% 37.01%
18 месеца €10.40 €187.28 31.96% 37.01%
24 месеца €8.38 €200.97 31.84% 37.01%
30 месеца €7.19 €215.73 31.98% 37.01%
36 месеца €6.40 €230.48 31.86% 37.01%
42 месеца €5.86 €246.21 31.9% 37.01%
48 месеца €5.47 €262.47 31.92% 37.01%