Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €50.16 €150.48 31.94% 37.01%
4 месеца €38.10 €152.40 31.84% 37.01%
6 месеца €26.06 €156.35 31.81% 37.01%
9 месеца €18.05 €162.47 31.93% 37.01%
12 месеца €14.06 €168.68 31.92% 37.01%
15 месеца €11.66 €174.94 31.81% 37.01%
18 месеца €10.09 €181.62 31.96% 37.01%
24 месеца €8.12 €194.90 31.84% 37.01%
30 месеца €6.97 €209.21 31.98% 37.01%
36 месеца €6.21 €223.52 31.86% 37.01%
42 месеца €5.69 €238.77 31.9% 37.01%
48 месеца €5.30 €254.54 31.92% 37.01%