Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €44.45 €133.34 31.94% 37.01%
4 месеца €33.76 €135.05 31.84% 37.01%
6 месеца €23.09 €138.54 31.81% 37.01%
9 месеца €16.00 €143.97 31.93% 37.01%
12 месеца €12.46 €149.48 31.92% 37.01%
15 месеца €10.33 €155.02 31.81% 37.01%
18 месеца €8.94 €160.94 31.96% 37.01%
24 месеца €7.19 €172.71 31.84% 37.01%
30 месеца €6.18 €185.39 31.98% 37.01%
36 месеца €5.50 €198.07 31.86% 37.01%
42 месеца €5.04 €211.59 31.9% 37.01%
48 месеца €4.70 €225.55 31.92% 37.01%