Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €40.41 €121.22 31.94% 37.01%
4 месеца €30.69 €122.77 31.84% 37.01%
6 месеца €20.99 €125.95 31.81% 37.01%
9 месеца €14.54 €130.88 31.93% 37.01%
12 месеца €11.33 €135.89 31.92% 37.01%
15 месеца €9.40 €140.93 31.81% 37.01%
18 месеца €8.13 €146.31 31.96% 37.01%
24 месеца €6.54 €157.01 31.84% 37.01%
30 месеца €5.62 €168.54 31.98% 37.01%
36 месеца €5.00 €180.06 31.86% 37.01%
42 месеца €4.58 €192.35 31.9% 37.01%
48 месеца €4.27 €205.05 31.92% 37.01%