Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €35.56 €106.67 31.94% 37.01%
4 месеца €27.01 €108.04 31.84% 37.01%
6 месеца €18.47 €110.83 31.81% 37.01%
9 месеца €12.80 €115.18 31.93% 37.01%
12 месеца €9.97 €119.58 31.92% 37.01%
15 месеца €8.27 €124.02 31.81% 37.01%
18 месеца €7.15 €128.76 31.96% 37.01%
24 месеца €5.76 €138.17 31.84% 37.01%
30 месеца €4.94 €148.31 31.98% 37.01%
36 месеца €4.40 €158.46 31.86% 37.01%
42 месеца €4.03 €169.27 31.9% 37.01%
48 месеца €3.76 €180.45 31.92% 37.01%