Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €35.11 €105.33 31.94% 37.01%
4 месеца €26.67 €106.68 31.84% 37.01%
6 месеца €18.24 €109.43 31.81% 37.01%
9 месеца €12.63 €113.72 31.93% 37.01%
12 месеца €9.84 €118.07 31.92% 37.01%
15 месеца €8.17 €122.45 31.81% 37.01%
18 месеца €7.06 €127.13 31.96% 37.01%
24 месеца €5.69 €136.43 31.84% 37.01%
30 месеца €4.88 €146.44 31.98% 37.01%
36 месеца €4.35 €156.46 31.86% 37.01%
42 месеца €3.98 €167.13 31.9% 37.01%
48 месеца €3.71 €178.17 31.92% 37.01%