Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €32.32 €96.98 31.94% 37.01%
4 месеца €24.55 €98.22 31.84% 37.01%
6 месеца €16.79 €100.76 31.81% 37.01%
9 месеца €11.63 €104.71 31.93% 37.01%
12 месеца €9.06 €108.71 31.92% 37.01%
15 месеца €7.52 €112.74 31.81% 37.01%
18 месеца €6.50 €117.05 31.96% 37.01%
24 месеца €5.24 €125.61 31.84% 37.01%
30 месеца €4.49 €134.83 31.98% 37.01%
36 месеца €4.00 €144.05 31.86% 37.01%
42 месеца €3.67 €153.88 31.9% 37.01%
48 месеца €3.42 €164.04 31.92% 37.01%