Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €28.74 €86.20 31.94% 37.01%
4 месеца €21.83 €87.30 31.84% 37.01%
6 месеца €14.92 €89.56 31.81% 37.01%
9 месеца €10.34 €93.07 31.93% 37.01%
12 месеца €8.05 €96.63 31.92% 37.01%
15 месеца €6.68 €100.21 31.81% 37.01%
18 месеца €5.78 €104.04 31.96% 37.01%
24 месеца €4.65 €111.65 31.84% 37.01%
30 месеца €3.99 €119.85 31.98% 37.01%
36 месеца €3.56 €128.04 31.86% 37.01%
42 месеца €3.26 €136.78 31.9% 37.01%
48 месеца €3.04 €145.81 31.92% 37.01%