Installments with tbi bank

Брой вноски Месечна вноска Обща дължима сума GLP GPR
3 месеца €27.84 €83.51 31.94% 37.01%
4 месеца €21.14 €84.58 31.84% 37.01%
6 месеца €14.46 €86.76 31.81% 37.01%
9 месеца €10.02 €90.16 31.93% 37.01%
12 месеца €7.80 €93.61 31.92% 37.01%
15 месеца €6.47 €97.09 31.81% 37.01%
18 месеца €5.60 €100.79 31.96% 37.01%
24 месеца €4.50 €108.16 31.84% 37.01%
30 месеца €3.87 €116.11 31.98% 37.01%
36 месеца €3.45 €124.05 31.86% 37.01%
42 месеца €3.15 €132.51 31.9% 37.01%
48 месеца €2.95 €141.26 31.92% 37.01%